Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad ordning och säkerhet i frivården

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att införa en ny lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor.

Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i samhället. Säkerhetskontroll ska få genomföras där om det behövs för att begränsa risken för att det begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom.

Kontrollen ska få bestå av kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål, i första hand med en metalldetektor eller en annan liknande anordning. Lagen reglerar också bland annat vad som händer när farliga föremål upptäcks.

Säkerhetskontroll på frivårdskontor ska i första hand utföras av Kriminalvårdens egen personal men den ska även kunna utföras av polismän och ordningsvakter.

– En hög nivå av ordning och säkerhet på frivårdskontor är viktigt för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar där. Det handlar också om att besökare ska vara säkra och trygga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh