Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ökade krav i reduktionsplikten ska minska klimatutsläppen från bensin och diesel

Publicerad

Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen remitterar nu förslag om successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030, med en kontrollstation 2022.

- Med den nya reduktionsplikten ger vi långsiktiga förutsättningar att minska klimatutsläppen från fordon, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.  

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Detta har stor potential att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner, som står för nära 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Reduktions­plikten gör det möjligt att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan. 

Förlaget innebär att kravet i reduktionsplikten ska öka succesivt till 2030 då utsläppen ska minska med 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022. År 2030 förväntas sammantaget mer än 60 procent av den bensin och diesel som används vara fossilfri.

I promemorian lämnas också förslag om ett förbud mot palmolja i reduktionsplikten. Detta ska gälla från 1 januari 2022. Bara palmolja som certifierats enligt vissa kriterier om låg risk för indirekta växthusgasutsläpp ska tillåtas. Det är viktigt för att motverka avverkning av regnskog, för att ge så bra klimateffekt som möjligt, och för att stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel.

Förslaget är på remiss till 16 februari 2021. Regeringen avser återkomma med en proposition till riksdagen under våren.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

En reduktionsplikt, innebär inte att en viss volym biodrivmedel ska blandas in i det fossila drivmedlet. Reduktionsplikten innebär i stället ett krav på att utsläppen ska minska med en viss procent. Det främjar framför allt användningen av biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser vid produktionen, till exempel de som producerats av restprodukter från skogen.