Pressmeddelande från Socialdepartementet

Parterna ska kunna förhandla bort karensavdraget

Publicerad

Mot bakgrund av den ovissa utvecklingen av covid-19 vill regeringen under en tid underlätta möjligheten för arbetstagare att stanna hemma vid symptom och därmed minska smittspridningen. I den promemoria som nu skickas på remiss föreslås därför att arbetsmarknadens parter i kollektivavtal ska kunna förhandla bort karensavdraget, om det finns särskilda skäl för det.

I promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag lämnas lagförslag om så kallad dispositiv karens. Det innebär att parterna i kollektivavtal kan förhandla bort karensavdraget om det finns särskilda skäl för det.

Ett sådant avtal kan slutas för arbetstagare som i sitt yrkesutövande möter personer som på grund av sin ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom antingen löper särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka eller att ett redan allvarligt tillstånd riskerar att förvärras om de insjuknar i en infektionssjukdom, som exempelvis covid-19. I första hand kan det handla om personal inom vård- och omsorg, men det kan även gälla andra yrkesområden.

Syftet med förslaget är att minska smittspridningen i samhället och stärka den ekonomiska tryggheten.

Åtgärden föreslås gälla från den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023. Förslaget kommer att följas upp och utvärderas.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg

Publicering av remissen

Remissen kommer att publiceras på regeringens webbplats efter att den expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter