Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Liberia

Publicerad

Regeringen har idag antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Liberia 2021–2025. Sverige ska genom strategin bidra till minskad fattigdom, fredsbyggande, stärkt respekt för mänskliga rättigheter och insatser på miljöområdet i Liberia.

Liberia har gjort framsteg inom demokrati och mänskliga rättigheter sedan inbördeskrigets slut 2003, men stora utmaningar kvarstår. Landet är ett av världens fattigaste och ett av de minst jämställda. Säkerhetsläget i Liberia är stabilt men bräckligt och många av grundorsakerna till tidigare konflikter i Liberia finns kvar.

-          Liberia befinner sig i en viktig fas i sin demokratiska utveckling. Sverige stärker sitt engagemang i landet för att hjälpa landet fortsätta i demokratisk riktning, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige har sedan många år ett brett engagemang avseende Liberia, bland annat genom utvecklingssamarbete. Den nya strategin för utvecklingssamarbetet som nu antagits ska bidra till att minska fattigdomen i landet, fredsbyggande, bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Strategin inkluderar även ett nytt område jämfört med den tidigare strategin – miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser.

-          Det svenska stödet ger Liberia bättre förutsättningar att hantera de många miljö- och klimatutmaningarna. Därtill bidrar Sverige till fredliga och inkluderande samhällen samt ekonomisk utveckling, säger Peter Eriksson. 

Den nya strategin omfattar totalt 1,85 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 50 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.