Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar att rösta för global EU-sanktionsregim mot kränkningar av och brott mot mänskliga rättigheter

Publicerad

Regeringen beslutar i morgon att rösta för ett kommande beslut i EU om en global sanktionsregim mot kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna. Sådana sanktioner kallas av vissa länder för Magnitskij-sanktioner. Rådet för utrikes frågor väntas anta sanktionsregimen inom kort.

Ett sådant beslut innebär att EU skulle kunna vidta riktade restriktiva åtgärder gentemot fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som ansvarar för eller är involverade i allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, oavsett var i världen gärningarna begås. Såväl statliga som icke-statliga aktörer omfattas. De restriktiva åtgärder som blir aktuella är reserestriktioner och frysning av ekonomiska tillgångar samt förbud mot att göra sådana tillgängliga. De gärningar som omfattas är allvarliga kränkningar av eller brott mot mänskliga rättigheter, till exempel folkmord, brott mot mänskligheten, tortyr, utomrättsliga avrättningar, människohandel och sexuellt och könsbaserat våld.

- Detta sänder en stark signal om EU:s beslutsamhet att vara en ledande kraft för att skydda och främja mänskliga rättigheter globalt. Samtidigt kan inte restriktiva åtgärder ensamt få slut på kränkningar av och brott mot mänskliga rättigheter globalt. De är tänkta att påverka en aktörs beteende och tjäna ett avskräckande syfte, säger utrikesminister Ann Linde.

Sanktionsregimen blir ett komplement till andra åtgärder inom ramen för EU:s utrikespolitik, inklusive på området mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det gäller till exempel möjligheter som finns redan idag att vidta restriktiva åtgärder inom olika geografiska sanktionsregimer mot personer, enheter eller organ som begår allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.

 

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00