Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om ledamöter i Svenska FAO-kommittén

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om förordnanden för ledamöter i Svenska FAO-kommittén för de kommande två åren. Kommitténs uppdrag är att ge regeringen råd i arbetet med FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske med uppgift att globalt trygga livsmedelsförsörjningen för målet om en värld utan hunger.

I kommittén ingår representanter för den svenska kunskapsbasen inom FAO:s verksamhetsområden från intresseorganisationer, civilsamhället, företag, myndigheter och forskning. Kommitténs ordförande är landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg.

– Genom kommittén tar regeringen tillvara på den värdefulla svenska expertis inom de områden som är centrala för att möta de globala utmaningarna vi står inför idag och där FAO har en central roll. Det kommer vara särskilt värdefullt under nästa år då stora internationella processer med tydlig koppling till jordbruket, skogen och fisket ska äga rum, som toppmötet om livsmedelssystem och klimatmötet, och där regeringen kommer att vara starkt engagerad, säger statssekreterare Per Callenberg.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg

Om FAO och Svenska FAO-kommittén

FAO, Food and Agriculture Organization, är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. FAO grundades år 1945 med syftet att bland annat bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och frihet från hunger samt en bättre världsekonomi.

Den svenska FAO-kommittén grundades 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Kommitténs uppgift är att bistå regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning för alla människor med hänsyn till hållbar global utveckling och bevarad biologisk mångfald inom områdena jordbruk, fiske och skogsbruk.