Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen föreslår statliga lån för att trygga regional trafikledning

Publicerad

Regeringen föreslår tillfälliga statliga lån för att trygga fortsatt trafikledning på regionala ickestatliga flygplatser. Förslaget innebär att 164 miljoner kronor avsätts för lån till leverantörer av lokal trafikledning för de intäktsbortfall de har under 2020 och 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Under coronapandemin har flygtrafiken kraftigt begränsats av sjunkande antal resande till följd av smittspridningen i samhället. Det har fått negativa ekonomiska konsekvenser för lokala flygtrafikledningar vid regionala ickestatliga flygplatser vars verksamheter till stor del finansieras av luftrumsavgifter som flygbolagen betalar för att flyga genom svenskt luftrum.

Regeringen föreslår därför ett likviditetsstöd i form av statliga lån till leverantörer av lokal flygtrafikledning för underskott under 2020 och 2021. Ersättningarna från luftrumsavgifter för dessa underskott har senarelagts till efter 2021. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 164 miljoner kronor avsätts för statlig utlåning och att lånen ska återbetalas på fem år från 2022. Förslaget kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år. Det är totalt 23 regionala ickestatliga flygplaster som kan träffas av stödet.

Trafikverket får i uppgift att ta emot och pröva ansökningar om lån.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00