Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen föreslår tretton nya Natura 2000-områden

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår tretton nya Natura 2000-områden och att ytterligare 21 befintliga områden justeras. De nya och ändrade områdena ligger i Norrbottens, Uppsala, Stockholms, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Regeringen prioriterar arbetet med att stärka och bevara den biologiska mångfalden på land och i vatten. Bland annat föreslår regeringen ett Natura 2000-skydd för flera värdefulla östersjövikar.

– I en tid när mänsklig aktivitet utarmar den biologiska mångfalden är jag glad att arbetet med att skydda värdefull natur fortsätter. Vi behöver värna och skydda den fantastiska mångfald som fortfarande finns, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Utöver att föreslå tretton nya områden föreslår regeringen också justeringar i 21 befintliga Natura 2000-områden. Justeringarna innebär till exempel att områdena skyddar fler arter än tidigare. Regeringens beslut innebär ett ökat skydd för både livsmiljöer och arter, såväl på land som i vatten.

EU-kommissionen har i ett överträdelseärende påpekat brister i Sveriges del av Natura 2000-nätverket. Områdena i dagens regeringsbeslut har valts ut för att åtgärda flera av dessa brister.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Naturskydd och Natura 2000

Det finns flera olika former av naturskydd i Sverige. Bland de vanligare finns naturreservat, Natura 2000-områden och nationalparker.

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Det i miljöbalken reglerade skyddet för Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet träder i kraft genom att regeringen beslutar om att föreslå ett område till EU:s nätverk. Det är EU-kommissionen som därefter beslutar om att uppta områdena i Natura 2000-nätverket.