Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger utredningen för ett fossiloberoende jordbruk

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att förlänga utredningen för ett fossiloberoende jordbruk som regeringen tillsatte den 13 februari i år.

Pandemin har visat på omfattande brister vad gäller beredskapsfrågorna kopplat till utredningens uppdrag. Dessa var inte kända när utredningen beslutades. Baserat på bristerna i beredskapen har utredningen identifierat utökat utredningsbehov både vad gäller lagstiftning men även kopplat till beräkningar av konsekvenserna av förslagen.

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är särskild utredare till utredningen som nu förlängs från den 28 februari 2021 till 31 juli 2021.

En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan bidra till positiva effekter för jobb och sysselsättning, särskilt på landsbygd, och minskad sårbarhet.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.