Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om ny strategi för Sveriges humanitära bistånd 2021–2025

Publicerad

Sverige stärker genomförandet av det humanitära biståndet med ökat fokus på skydd för krisdrabbade människor och effektivitet i det humanitära systemet. Det är innehållet i den strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida som regeringen beslutade om i dag.

– Förra veckan tog vi del av oroande information från FN om att de humanitära behoven i världen kommer att växa med 40 procent under nästa år. Nu är det viktigare än någonsin att Sverige bidrar till en behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Under strategiperioden kommer Sida att särskilt att arbeta för att bidra till ökat skydd för krisdrabbade människor som befinner sig i svårtillgängliga områden och att öka kapaciteten och effektiviteten i det humanitära systemet.

– Sverige ska fortsätta att vara världsledande inom det humanitära biståndet. Genom den nya strategin fokuseras humanitärt bistånd genom Sida för att nå de allra mest sårbara runtom i världen, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Detta ska genomgående ske i samverkan med lokala aktörer. Sida ska vidare verka för att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i den humanitära responsen och bidra till att möta klimatförändringars påverkan på humanitära kriser. Sida ska också verka för att stärka samverkan mellan humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande i syfte att bidra till att på sikt minska beroende av humanitärt bistånd och stärka människors förmåga att själva försörja sig långsiktigt. Inom ramen för detta arbete ska underfinansierade sektorer såsom utbildning särskilt uppmärksammas.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.