Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så här fördelas medel för studenthälsan

Publicerad

Den psykiska ohälsan är alltför utbredd bland studenter och det behövs insatser för att studenter ska må bättre och ha goda förutsättningar att klara sina studier. När undervisningen sker på distans med minskade sociala kontakter och med en osäker framtida arbetsmarknad bedöms behovet av insatser öka. Som en förebyggande åtgärd för att alla studenter ska kunna känna sig trygga under studietiden ska studenthälsan förstärkas genom att regeringen riktar medel för en ambitionshöjning för studenthälsan. Nu presenteras hur medel för studenthälsan fördelas bland lärosäten i landet.

Universitet och högskolor ska ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som främjar studenternas fysiska och psykiska hälsa. För att höja ambitionen för studenters hälsa fördelas 25 miljoner kronor under 2021 för att stärka studenthälsan och bidra till en bättre studiemiljö. Med satsningen vill man särskilt gynna studieovana studenter.

– Tröskeln kan vara hög till universitetet och sedan kan det vara krävande att ta sig igenom en utbildning. Särskilt under en pandemi. Studenter behöver få förutsättningar för en god och trygg studietid och därför satsar regeringen på studenthälsan, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Lärosäte Kronor
Uppsala universitet 2 100 000
Lunds universitet 2 100 000
Göteborgs universitet 2 100 000
Stockholms universitet 2 100 000
Umeå universitet 1 200 000
Linköpings universitet 1 200 000
Karolinska institutet 750 000
Kungl. Tekniska högskolan 1 050 000
Luleå tekniska universitet 700 000
Karlstads universitet 750 000
Mittuniversitetet 700 000
Örebro universitet 750 000
Linnéuniversitetet 1 200 000
Sveriges lantbruksuniversitet 350 000
Malmö universitet 1 050 000
Blekinge tekniska högskola 350 000
Mälardalens högskola 700 000
Stockholms konstnärliga högskola 60 000
Gymnastik- och idrottshögskolan 70 000
Högskolan Dalarna 500 000
Högskolan Kristianstad 500 000
Högskolan Väst 500 000
Högskolan i Borås 500 000
Högskolan i Gävle 500 000
Högskolan i Halmstad 500 000
Högskolan i Skövde 350 000
Konstfack 60 000
Kungl. Konsthögskolan 40 000
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 60 000
Försvarshögskolan 60 000
Södertörns högskola 700 000
Chalmers tekniska högskola 750 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 700 000

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet