Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsning på de nationella minoriteternas bibliotek

Publicerad

Regeringen har den 17 december gett Kungl. biblioteket i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp.

I uppdraget ingår bl.a. att se hur dessa bibliotek kan vara stöd för landets kommuner och främja medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken.

Uppdraget innefattar Judiska biblioteket (jiddisch), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Nordkalottbiblioteket (meänkieli) samt Samernas bibliotek (samiska) genom Sametinget. Idag finns inget motsvarande bibliotek för romani chib som det finns för de övriga nationella minoritetsspråken, Kungl. biblioteket ska därför särskilt se över hur biblioteksverksamhet för romani chib kan främjas.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sametinget och berörda nationella minoriteter och efter inhämtande av synpunkter från Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Regioner och andra berörda aktörer. I uppdraget ska tillgång till litteratur för barn och unga särskilt beaktas. 10 miljoner kronor har avsatts för uppdraget.

Kungl. biblioteket ska lämna delredovisningar av uppdraget till regeringen senast den 1 mars 2022 och 1 mars 2023 och en slutredovisning ska lämnas senast den senast den 1 mars 2024.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.