Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Skolsegregationen ska motverkas

Publicerad

Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och en del av arbetet för ett tryggt och hållbart Sverige. Regeringen har nu beslutat om handlingsplanen Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla.

Ta del av regeringens handlingsplan Ett Sverige som håller ihop.

Segregation och ökade klyftor i samhället är stora utmaningar som behöver mötas. Utbildning är ett prioriterat område i regeringens arbete mot segregation. Delmålet för området är att skolsegregation och sambandet mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och kunskapsresultat ska minska.

- Det är dina ansträngningar som ska avgöra hur mycket du lär dig i skolan - inte vilken familj du föds i eller vilken skola du går i. Skolan ska vara en mötesplats, där elever med olika bakgrund lär känna varandra och lär sig tillsammans, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringens arbete mot segregation handlar både om att motverka strukturella orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har prioriterat fem områden i arbetet med att minska och motverka segregation: boende, arbetsmarknad, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet.

- Segregation och ökade klyftor riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och människors framtidstro. Det är en utveckling som måste brytas. Nu har regeringen beslutat om en handlingsplan mot segregation som innehåller 115 insatser som tillsammans ska motverka segregationen i Sverige, säger Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Sedan 2018 arbetar regeringen utifrån en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. I den nu beslutade handlingsplanen redovisas regeringens insatser under de närmaste åren för att motverka och minska den socioekonomiska segregationen i Sverige. Genom handlingsplanen synliggörs regeringens politik för aktörer på olika nivåer. Utöver de insatser regeringen redovisar genomförs ett stort arbete av andra aktörer, såsom myndigheter, kommuner och civilsamhällesorganisationer.

Presskontakt

Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.