Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för betalnings­verktyg

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en propo­sition till riksdagen med förslag på en ny straff­bestäm­melse som ska skydda moderna betalnings­verktyg, till exempel betalnings­appar, mot gärningar kopplade till bedrägerier och förfalsk­ningar.

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. För att stärka skyddet för betalnings­verktyg behövs ytter­ligare åtgärder. Därför föreslår regeringen att ett nytt brott införs i brotts­balken som ska ge betalnings­verktyg ett starkare skydd.

Prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

– Det finns flera moderna betalnings­verktyg som används i allt större utsträckning. Syftet med regeringens förslag är att värna om människors förtroende för de här lösningarna, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Det nya brottet ska benämnas olovlig befattning med betalnings­verktyg respektive grov olovlig befattning med betalnings­verktyg och ska komplettera brotts­balkens befintliga straff­bestäm­melser på området. Straff­skalan ska sträcka sig från böter till fängelse i högst sex år.

Den nya straff­bestäm­melsen kan till exempel tillämpas när gärnings­mannen genom att vilseleda måls­äganden har lyckats koppla sin betalnings­app till måls­ägandens bankkonto. Även försök och förberedelse till det nya brottet ska vara straffbart.

Lagändringarna utgör led i genom­förandet av ett EU-direktiv på området och föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh