Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stiftelsen San Michele får 2 miljoner för utebliven besöksnäring

Publicerad

Besöksnäringen vid Stiftelsen San Michele har under året påverkats mycket negativt av restriktionerna i Italien till följd av covid-19-pandemin och stiftelsen är därför i stort behov av extra tillskott av medel. Regeringen beslutar nu därför om en extra utbetalning på 2 miljoner kronor till Stiftelsen San Michele.

Villa San Michele är ett svenskt kulturinstitut beläget på Capri som drivs av den svenska Stiftelsen San Michele. Med anledning av pandemin och nedstängningen i Italien under våren 2020 har villan på Capri hållit stängt under en längre tid och antalet besökare har minskat med drygt 80 procent jämfört med föregående år. Underskottet för 2020 beräknas för närvarande till drygt 4 miljoner kronor och Stiftelsen San Michele har därför kommit in med en förfrågan till Regeringskansliet om extra bidragsmedel. Stiftelsen har inte kunnat förhindra ett underskott och därför ska Kammarkollegiet snarast utbetala 2 miljoner kronor till stiftelsen.

Stiftelsen San Michele är beroende av antalet besökare för att få in intäkter till villan som är i behov av ett ständigt underhåll. Stiftelsen tar emot cirka 80–90 stipendiater per år.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet