Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Stöd till jourberedskap vid Sveriges beredskapsflygplatser

Publicerad

Samhällsviktigt flyg måste finnas tillgängligt i hela landet oavsett tid på dygnet. Därför föreslår regeringen att det tillförs ytterligare resurser till jourberedskap vid landets beredskapsflygplatser. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den pågående pandemin har medfört att flygtrafiken vid de svenska beredskapsflygplatserna minskat till mycket låga nivåer. Flygplatserna har därför av kostnadsskäl behövt dra ner på sina öppettider. I en extra ändringsbudget föreslår regeringen ytterligare 10 miljoner kronor till Sveriges beredskapsflygplatser för att säkra att samhällsviktiga flygtransporter finns tillgängliga i hela landet oavsett tid på dygnet. Stödet ska täcka kostnader för det ökade behovet av jourberedskap. Sedan tidigare har det avsatts 9,5 miljoner kronor för 2021.

I Sverige finns det 10 beredskapsflygplatser som tillgodoser behov av tillgänglighet för samhällsviktiga luftfartstransporter som exempelvis ambulans- och sjuktransporter, samt stöd till räddningstjänst och totalförsvar. Beredskapsflygplatserna är också viktiga när det gäller att transportera brådskande fraktgods.

De 10 beredskapsflygplatserna finns i Gällivare, Luleå, Umeå, Åre Östersund, Sundsvall – Timrå, Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter, Visby, Ronneby och Malmö.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00