Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige lämnar in sin långsiktiga klimatstrategi till FN

Publicerad

Sverige har lämnat in sin långsiktiga klimatstrategi till FN. Strategin är en del av Sveriges arbete under Parisavtalet och innehåller ambitiösa utsläppsmål och åtgärder som ska driva på klimatomställningen i Sverige i linje med Parisavtalets mål.

Parisavtalets övergripande mål är att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader, och helst under 1,5 grader. Enligt IPCC behövs det snabba, långtgående förändringar av aldrig tidigare skådat slag i alla delar av samhället. Alla länder uppmuntras att under 2020 lämna in långsiktiga strategier för hur man ska uppnå detta. Strategierna kan sedan vägleda ländernas fortsatta arbete under avtalet.  

− Sverige var ett av de första länderna i världen att anta ett netto noll-mål, och strategin återspeglar det mycket ambitiösa målet. På så sätt visar vi också internationellt ledarskap, och visar för andra länder att omställningen är möjlig, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Strategin baseras på det klimatpolitiska ramverket med ett mål om att uppnå nettonollutsläpp senast 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att säkerställa att Sverige når detta mål finns även flera delmål. Strategin sammanfattar de nationella åtgärder som vidtagits inom olika sektorer. Bland annat industri, transport, jordbruk och energi.

Utvecklingsländer är ofta de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och de nationella åtgärderna kompletteras av stöd för att hjälpa dessa länder att möta klimatförändringarna och driva på klimatomställningen i dessa länder. Sverige är idag en av världens största givare på klimatområdet och svenska företag erbjuder konkurrenskraftiga lösningar som kan bidra till omställningen i andra länder.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Faktaruta

Parterna till Parisavtalet välkomnas under 2020 att presentera och skicka in sina nationella långsiktiga klimatstrategier, även förkortat LTS (Long-term strategies) till FN:s klimatsekretariat. Sveriges långsiktiga klimatmål är att nå nettonollutsläpp senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är upp till Parisavtalets parter att besluta hur dessa strategier ska utformas och vad de ska innehålla, till skillnad från de mer reglerade obligatoriska nationellt fastställda bidragen, även förkortat NDC (National Determined Contribution).

Parisavtalet är ett rättsligt bindande internationellt avtal. Sverige ratificerade Parisavtalet i oktober 2016. EU presenterade den 6 mars i år en EU-gemensam långsiktig klimatstrategi som innebär att EU ska bli klimatneutralt till senast 2050. Hittills har 19 parter samt EU presenterat långsiktiga klimatstrategier.