Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tilläggslånet höjs under 2021 och 2022

Publicerad

Regeringen bedömer att tilläggslånet inom studiemedlen behöver förstärkas tillfälligt under 2021 och 2022. Därför höjs tilläggslånet med cirka 1 000 kronor per studiemånad under perioden. Dessutom förlängs det tillfälligt lättade arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet.

I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 kan tilläggslånet ges med ett högre belopp vid extraordinära händelser i fredstid. Nu ändras förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta så att tilläggslånet höjs med cirka 1 000 kronor per studiemånad under 2021 och 2022.

Studielån kan i vissa fall lämnas i form av tilläggslån från och med det år en studerande fyller 25 år. Tilläggslånet relaterar till prisbasbeloppet och uppgår under 2020 till 4 055 kronor per studiemånad vid heltidsstudier. Det tillfälligt förstärkta tilläggslånet kommer under 2021 uppgå till 5 113 kronor per studiemånad.

Fortsatt tillfälligt lättat arbetslöshetsvillkor inom studiestartsstödet

Utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att underlätta för att fler ska kunna studera har kravet på sex månaders arbetslöshet inom studiestartsstödet tillfälligt lättats under det andra kalenderhalvåret 2020. Regeringen anser att den tillfälliga lättnaden bör förlängas och gälla under hela 2021. Studiestartsstöd ska även under 2021 kunna lämnas till den som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen oavsett hur länge han eller hon har varit arbetslös.

Studiestartsstöd består av bidrag utan inslag av lån och utgör ett komplement till studiemedelssystemet. Studerande med barn kan få ett tilläggsbidrag. Studiestartsstöd får lämnas med 9 798 kronor per studiemånad för heltidsstudier 2021 till den som har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet får lämnas till vissa personer som är arbetssökande från och med det kalenderår den studerande fyller 25 år.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet