Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att analysera långa handläggningstider hos vissa a-kassor

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF ett uppdrag med anledning av de långa handläggningstiderna hos vissa a-kassor under 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under coronapandemin har handläggningstiderna hos vissa a-kassor ökat. Många har fått vänta oacceptabelt länge på att få sin a-kassa. Regeringen har därför beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF i uppdrag att granska, analysera och utvärdera orsakerna till de långa handläggningstiderna hos vissa a-kassor under 2020.

I uppdraget ingår även att analysera hur handläggningstiderna påverkats hos de a-kassor som haft en stor ökning av ansökningar om ersättning under året. IAF ska även undersöka hur a-kassorna använt det tillfälliga bidraget på 100 miljoner kronor för att motverka långa handläggningstider, och vilken effekt det haft.

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast 1 december 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00