Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utkast på tillfällig Pandemilag för covid-19 skickas på remiss

Publicerad

Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter.

– Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Det behövs en lagstiftning för att kunna genomföra mer träffsäkra smittskyddsåtgärder likväl som möjligheten att införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19. Lagen möjliggör mer träffsäkra åtgärder som inte i onödan ska hindra sådan verksamhet som kan genomföras på ett smittsäkert säkert sätt. Syftet med lagen är att ge regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter, som idag inte träffas av bindande regler.  

Verksamheter som ska  omfattas av lagen är:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud om att vistas på en särskild plats.

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att besluta om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av till exempel butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

Det är viktigt att riksdagens inflytande värnas, beslut om nedstängning och begränsningar av tillträde till allmän plats ska därför underställas riksdagens prövning inom en månad.

Den tillfälliga lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen. Lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över hur regelverket kan se ut under en eventuell framtida pandemi. Mer information om den kommer lämnas vid en senare tidpunkt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter