Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde ger Kent Härstedt och Annika Söder särskilda OSSE-uppdrag

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde utnämner Kent Härstedt till det svenska OSSE-ordförandeskapets särskilda sändebud och Annika Söder till sin särskilda representant för Södra Kaukasien.

Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, den 1 januari 2021. Kent Härstedt och Annika Söder kommer bistå Ann Linde i hennes roll som organisationens ordförande.

– Det känns tryggt att ha utsett dessa två skickliga och erfarna diplomater för att representera mig i arbetet med att bidra till lösningar på konflikter och kriser i regionen. Jag ser fram emot att tillsammans med Kent Härstedt och Annika Söder ta mig an några av de säkerhetspolitiska utmaningar som vi gemensamt har att hantera i vår OSSE-region, säger Ann Linde.

Kent Härstedt kommer att vara utrikesministerns personliga representant, ett sändebud som kan bistå henne inom samtliga arbetsområden där ordföranden verkar. Bland annat handlar det om förtroendeskapande och relationsbyggande, och att hantera kriser och konflikter.

Annika Söder kommer ha rollen som ordförandens särskilda representant för Södra Kaukasien, med fokus på konfliktlösningsprocessen för Georgien.

Tidigare har utrikesministern presenterat utnämningen av Rosaline Marbinah som ordförandeskapets representant för unga och säkerhet.

– Allt vårt arbete under ordförandeskapsåret kommer att genomföras i linje med svenska prioriteringar som demokrati och mänskliga rättigheter samt jämställdhet. Bland annat kommer vi verka för att kvinnor ska ha en plats vid förhandlingsbordet och på andra sätt delta, då vi anser att detta leder till hållbara och långsiktiga lösningar på konflikter och kriser, säger Ann Linde.

Fakta sändebud och representanter

Ordföranden i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa leder arbetet inom konfliktförebyggande och konfliktlösning i regionen. För att hantera kriser eller säkerställa bättre samordning av deltagande staters insatser inom specifika områden kan ordföranden utse personliga eller särskilda representanter. I samband med att Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE vid nyår kommer samtliga ordförandeskapets representanter för olika frågor, femtontalet personer, offentliggöras.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske