Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

100 miljoner kronor för skyndsamma transporter till följd av covid-19

Publicerad

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för att ge regioner och kommuner fortsatt möjlighet att söka ersättning för merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19. Ersättningen ska kunna sökas för perioden januari till och med april 2021.

En omfattande smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 pågår fortfarande i Sverige. Sjukvården är hårt belastad på grund av pandemin och vårdplatsläget är ansträngt i många delar av landet. Patienter kan behöva flyttas mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport för att avlasta sjukhus med hög belastning. För kommunernas del kan det röra skyndsamma transporter mellan exempelvis särskilt boende, eller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning, och sjukhus.

Regioner och kommuner har redan tidigare haft möjlighet att söka denna ersättning. Regeringen fortsätter att stödja regionerna och kommunerna genom att förlänga möjligheten att söka ersättning för ändamålet till utgången av april 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter