Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind träffar mediebranschen med anledning av pandemin

Publicerad

Idag den 28 januari träffar kultur- och demokratiminister Amanda Lind ett antal centrala aktörer i den svenska mediebranschen för att fortsatt ta del av hur media påverkats av pandemin och de stödåtgärder som regeringen vidtagit.

Tidigt i pandemin i mars kallade Amanda Lind ett flertal större aktörer i mediebranschen till ett möte om mediernas situation. Vid mötet beskrevs en omtumlande verklighet med snabbt fallande annonsintäkter men också ett ökat nyhetsintresse. Sedan dess har regeringen vidtagit ett stort antal åtgärder i syfte att lindra pandemins effekter för företag i hela landet. Särskilda stöd har även utformats direkt riktade till mediebranschen för att säkra tillgången till oberoende nyhetsmedier såväl under som efter pandemin.

Vid dagens uppföljande möte kommer statsrådet att ta del av branschens erfarenheter från det gångna året, men också av vilka utmaningar de ser framåt.

Från mediebranschen medverkar bl.a. Hanna Stjärne (SVT), Casten Almqvist (TV4), Anders Jensen (Nent Group), Sofia Wadensjö Karén (UR), Thomas Mattsson (TU), Anders Enström (TU/Barometern), Ann-Louise Kleen (Gratistidningarna), Kerstin Neld (Sveriges Tidskrifter), Ulrika Hyllert (Journalistförbundet), Anders Eriksson (Bonnier News), Raoul Grünthal (Schibsted) och Per-Anders Boberg (TT).

För intervjuer i samband med mötet, kontakta pressekreteraren.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.