Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström tar emot utredning om skolbibliotek

Publicerad

I dag, tisdag den 19 januari, överlämnar Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel sina förslag för att stärka skolbiblioteken till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en digital pressträff.

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast tisdag 19 januari kl. 13.30 via formuläret, se nedan.

Regeringens särskilda utredare Gustav Fridolin har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Både Gustav Fridolin och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

I uppdraget ingår även att föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola, denna del ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Presskontakt

Linnea Ilbring
Presskommunikatör, Utbildningsdepartementet
e-post till Linnea Ilbring
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet