Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Digg ska ge rättsligt stöd i digitaliseringsfrågor

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att ge rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Digg ska även beskriva offentliga aktörers behov av rättsligt stöd i dessa frågor och hur de idag omhändertas.

- Digg ska hjälpa till att räta ut de juridiska frågetecken offentlig sektor ser när de ökar digitaliseringen, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Att det finns behov av rättsligt stöd kommuner, regioner och myndigheter i frågor gällande digitalisering har identifierats av bland andra Digitaliseringsrättsutredningen och Välfärdskommissionen.

Digg får därför i uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Det rättsliga stödet ska finnas tillgängligt för alla aktörer och ska inte riktas specifikt till någon enskild aktör, dvs. kommun, region eller statlig myndighet.

I uppdraget ingår därför för Digg att på ett lättillgängligt sätt kommunicera och sprida kunskap om det rättsliga stöd som ges. Digg ska även identifiera och analysera behov av eventuella författningsändringar för att främja den fortsatta digitaliseringen.

I enlighet med förslag i budgetpropositionen för 2021 har regeringen avsatt 5 000 000 kronor till Digg för att löpande ge rättsligt stöd.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.