Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

- Det här är ytterligare ett exempel där samarbetet i EU används på ett effektivt sätt för att komma åt skatteplanering där man utnyttjar skillnader i olika länders lagar, säger finansminister Magdalena Andersson.

I lagrådsremissen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras.

Enligt svenska regler beskattas inkomsten från handelsbolag hos delägaren. Ändringen innebär att utländska juridiska personer som har inkomst från ett svenskt handelsbolag ska betala skatt i Sverige om inkomsten inte beskattas i den stat där den skattskyldige hör hemma och det beror på att handelsbolaget, på grund av skillnader i den skatterättsliga klassificeringen, betraktas som ett eget skattesubjekt i denna stat. Det krävs också att det föreligger intressegemenskap mellan den utländska juridiska personen och handelsbolaget för att svensk beskattning ska bli aktuell. Syftet är att stoppa skattestrukturer som är så kallade omvända hybrida missmatchningar.

Förslaget är det tredje steget i Sveriges genomförande av OECD:s BEPS-rekommendationer (Base Erosion and Profit Shifting) om hybrida missmatchningar (åtgärd 2) samt sista steget i reglerna om hybrida missmatchningar i direktivet mot skatteundandraganden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.