Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjd ersättning för läkare och fysioterapeuter på nationella taxan

Publicerad

Regeringen fattar årligen beslut om ersättningsnivåer för läkare och fysioterapeuter som är verksamma på den så kallade nationella taxan. Regeringen har nu beslutat att ersättningsnivåerna höjs med 2,3 %, i enlighet med överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges läkarförbund respektive Fysioterapeuterna.

Nationella taxan syftar på de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för vissa privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter.

Ändringarna träder i kraft den 23 februari 2021, men ska tillämpas retroaktivt för den vård som utförts från och med den 1 januari 2021. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter