Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Publicerad

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Smittspridningen i samhället är fortsatt omfattande. Läget är allvarligt men ser inte likadant ut överallt. Folkhälsomyndigheten justerar därför sin rekommendation till att avse en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning.

Enligt Folkhälsomyndigheten faller viss undervisning utanför rekommendationen. Det gäller vissa moment och undervisning av vissa elevgrupper. Övrig undervisning omfattas av den justerade rekommendationen och av den undervisningen bör den andel som ges som fjärr- eller distansundervisning ligga mellan 20 och 80 procent.

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd i den här generationens skolgång. Det har krävts men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt. Skolan är avgörande för många ungdomars framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström.

De regionala smittskyddsläkarna kan precis som tidigare rekommendera att skolor ska stänga helt eller delvis och övergå till fjärr- eller distansundervisning i regioner som är särskilt hårt utsatta ur smittskyddssynpunkt.

Gymnasiesärskolan omfattades inte av den tidigare rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning och påverkas således inte heller av den justerade rekommendationen.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg