Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Möjlighet för konsumenter inom EU att få sina krav på företag prövade genom grupptalan

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på hur ett nytt EU-direktiv om grupptalan på konsumentområdet ska genomföras i svensk rätt. De nya reglerna syftar bland annat till att ge konsumenter bättre tillgång till rättslig prövning och på så sätt bidra till ett högt konsumentskydd och till att den inre marknaden fungerar väl.

Globaliseringen och digitaliseringen medför risker för att fler konsumenter kan bli lurade av oseriösa företags olagliga metoder, genom att samma agerande från en näringsidkare kan drabba många konsumenter från flera olika länder. Om det inte finns effektiva medel för att komma tillrätta med överträdelser av det konsumentskyddande regelverket kan det också leda till en snedvridning av konkurrensen på marknaden.

- I dag kan det i vissa fall vara svårt för enskilda konsumenter att göra sin rätt gällande mot ett företag. För en enskild konsument kan det kännas oöverstigligt att inleda en process mot ett företag på egen hand. Det är bra att det inom hela EU nu införs möjligheter för konsumenter att gå samman för att framställa krav mot näringsidkare som inte sköter sig, säger konsumentminister Lena Micko.

Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till det nya EU-direktivet om grupptalan och föreslå nödvändiga författningsändringar.

Till särskild utredare utser regeringen Cecilia Renfors som har mångårig erfarenhet på bland annat processrättens område. Hon är i dag justitieråd i Högsta domstolen och har tidigare varit bland annat justitieombudsman.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 14 juli 2022.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.