Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Publicerad

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram mer detaljerade föreskrifter. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten kommer också i föreskrifter ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Det kan vara alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs. Länsstyrelsen i Dalarnas län får en samordnade roll. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden som får förenas med vite. Det kan exempelvis också bli tal om stängning för de som inte följer reglerna. Folkhälsomyndigheten kommer att ge vägledning kring hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Regeringen har i detta inledande skede valt att reglera sådana verksamheter där behovet i nuläget utifrån smittspridningsläget bedöms som störst, och kommer att återkomma om andra åtgärder som kan bli aktuella att genomföra med stöd av den nya tillfälliga covid-19-lagen.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström