Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökat anslag med 89 miljoner kronor till MSB för insatser under coronapandemin

Publicerad

I årets första extra ändringsbudget föreslår regeringen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska få ett ökat anslag med 89 miljoner kronor.

Regeringen har gett MSB två uppdrag för att dels samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna om coronapandemin riktade till allmänheten, dels genomföra samordnade, nationella informationsinsatser om vaccination och också följa och hantera desinformation och ryktesspridning. MSB ska göra detta tillsammans med bland andra Folkhälsomyndigheten. För detta föreslår regeringen att MSB:s anslag tillförs 70 miljoner kronor.

MSB ska vid en kris kunna stödja samhällets behov av olika typer av nationella förstärkningsresurser. Smittspridningen har till exempel medfört att regionerna behöver tillfälliga lokaler för bland annat testning. För att MSB ska kunna bistå regionerna med detta stöd föreslår regeringen att ytterligare 19 miljoner kronor tillförs MSB:s anslag.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.