Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Per Bolund fortsätter byggsamtalen för ett högt och hållbart bostadsbyggande

Publicerad

Fredag den 22 januari samlar bostadsminister Per Bolund aktörer från byggbranschen för ett uppföljande byggsamtal. I fokus står hur branschens aktörer med stöd av regeringen kan säkerställa ett högt och hållbart bostadsbyggande. Regeringen vill också diskutera hur branschen påverkats av pandemin och riskerna framåt.

Utöver pandemin och behovet av ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande kommer mötet också att fortsätta diskutera vad som kan göras för att motverka fusk och oegentligheter samt hur byggandets klimatpåverkan kan minska. 

- De senaste siffrorna visar att vi lyckats hålla uppe byggtakten under pandemin och det är viktigt att vi fortsätter arbeta för ett högt och hållbart bostadsbyggande. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med aktörerna på fredag, säger bostadsminister Per Bolund. 

I februari 2020 bjöd statsministern tillsammans med bostadsministern in ledande företrädare i byggsektorn till samtal om utmaningarna kopplade till ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande. Samtalet var konstruktivt och ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet. Under det gångna året har flera utredningar tillsatts och reformer genomförts som tagit sin utgångspunkt i de medskick som gavs.

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elina Jansson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mattias Janland
Kansliråd/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 42 61
e-post till Mattias Janland, via registrator