Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen avsätter 40 miljoner kronor för att skänka eller sälja överskott av sjukvårdsutrustning

Publicerad

Regeringen avsätter 40 miljoner kronor för att göra det möjligt att skänka eller sälja överskott av sjukvårdsutrustning till länder inom EU, EES/EEA, Schweiz samt Storbritannien. Att vara solidarisk mot andra länder är en viktig fråga för regeringen. Med dessa medel kan Sverige snabbt agera vid förfrågan om hjälp.

En omfattande smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 pågår fortfarande runtom i världen och behovet av sjukvårdsutrustning är stort. Med dessa medel som regeringen nu avsätter kan Socialstyrelsen ingå överenskommelser om att sälja eller skänka överskott av sjukvårdsutrustning till andra stater inom EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES/EEA) samt till Schweiz och Storbritannien.

Det har tidigare varit möjligt för Sverige att bistå med skyddsutrustning och materiel genom försäljning. Tack vare att regeringen nu avsätter 40 miljoner kronor för 2021 kommer Sverige att kunna efterskänka material och vara än mer solidariskt. Det blir även möjligt att rent praktiskt agera snabbare, vilket är av stor betydelse eftersom en stödbegäran måste hanteras skyndsamt.

Försäljning eller donationer kommer bara att genomföras efter att Socialstyrelsen bedömt att det nationella behovet, på kort och lång sikt, är säkerställt och får uppgå till högst 40 miljoner kronor 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter