Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen skickar hemställan från Folkhälsomyndigheten på remiss

Publicerad

Fredag den 29 januari mottog regeringen en hemställan från Folkhälsomyndigheten. I hemställan efterfrågar Folkhälsomyndigheten att regeringen beslutar om att utländska medborgare måste uppvisa ett negativt Covid-19 test för pågående infektion för att tillåtas resa in i Sverige, med de undantag som regeringen beslutar om.

Regeringen avser att snabbt fatta beslut i frågan. För att det ska låta sig göras behöver ytterligare information inhämtas, bl.a. från Polismyndigheten som är den myndighet som är operativt ansvarig för att upprätthålla ett inreseförbud. Regeringen har därför skickat Folkhälsomyndighetens hemställan på en blixtsnabb remiss till Polismyndigheten, Kustbevakningen och Migrationsverket.

Remisstiden blir mycket kort. Redan på måndag vill regeringen ha in myndigheternas svar. Dessa svar kommer därefter skyndsamt att hanteras och analyseras.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio