Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige blir värd för internationellt fintech-center

Publicerad

Ett nytt internationellt innovationscenter för fintech kommer öppna i Sverige. Regeringen har idag undertecknat ett värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för Internationell betalningsutjämning (BIS). Centret kommer att placeras i Stockholm.

För att främja internationellt samarbete om tekniska finansiella innovationer mellan centralbanker etablerar BIS fyra nya innovationscenter i världen, varav ett i Stockholm. Innovationscentret kommer drivas i samarbete med centralbankerna i Sverige, Danmark, Norge och Island. Centret ska bidra till innovation och forskning om viktiga trender inom finansiell teknik av betydelse för centralbanker och bidra till internationellt samarbete för att förbättra det globala finansiella systemets funktionssätt.

- Att Sverige blir utvalt att stå värd för centret är mycket positivt och ett kvitto på Sveriges ledande roll inom fintech och digitalisering, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Avtalet innebär att BIS får liknande rättigheter och privilegier som andra internationella organisationer verksamma i Sverige. Riksbanken kommer att delfinansiera innovationscentret med 30 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Hagberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 39 30
e-post till Thomas Hagberg, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.