Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen. Budgetarna innehåller bland annat förslag kopplade till vaccineringen mot covid-19, ytterligare tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning till riskgrupper. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens första extra ändringsbudget för 2021 innehåller bland annat följande förslag:

Medel till vaccinering, testning, sjukvård och omsorg

 • Medel avsätts till regionerna för planeringen och genomförandet av vaccineringarna mot covid-19 samt för inköp av vaccin. Pressmeddelande: Regeringen och SKR överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering
 • Ytterligare tillskott avsätts för fortsatt storskalig testning och smittspårning.
  Pressmeddelande: Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021
 • Medel avsätts för förlängningen av ersättningen till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper till och med den 30 april 2021. Pressmeddelande: Förlängning av ersättning till riskgrupper
 • Ett antal myndigheter får mer pengar för uppdrag kopplade till pandemin. Bland annat ska Länsstyrelserna stötta regionerna i testning och vaccinering, och Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Socialstyrelsen ges i uppdrag att genomföra informationsinsatser om vaccination mot covid-19.
  Pressmeddelande: Informationsuppdrag om vaccination mot covid-19

  Socialstyrelsen ges ett tillskott för att förmedla nationella lägesbilder, stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet på lämpliga platser i landet och samordna och vid behov stärka regionernas kapacitet att transportera patienter mellan olika regioner.
  Vetenskapsrådet får medel och uppdrag att fördela dessa för uppföljningsstudier av vaccinerna mot covid-19.
 • Statsbidraget till regioner och kommuner för merkostnader för sjukvård och omsorg förlängs till och med december 2020 och medel tillförs för detta.
  Pressmeddelande: Mer pengar till regionerna för covidvård

  Dessutom förstärks vissa statsbidrag för funktionshindersområdet för skyddsutrustning för personliga assistenter.
 • Nationell tillgång till ambulansflygtransporter förstärks. Pressmeddelande: 50 miljoner kronor till förstärkta flygambulanstransporter 2021

Medel för att stötta jobb och företag

Förslag om en mer flexibel sjukförsäkring i regeringens andra extra ändringsbudget

Regeringens andra extra ändringsbudget för 2021 innehåller förslag om att sjukförsäkringen görs mer flexibel för personer som är sjuka en längre tid. Förslaget innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365.
Pressmeddelande: 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen stoppas

Den andra extra ändringsbudgeten innehåller förslag som innebär permanent lagstiftning, och kommer därför att behandlas i riksdagen enligt ordinarie motionstid. För förslagen i den första extra ändringsbudgeten begär regeringen förkortad motionstid så att åtgärderna ska kunna komma på plats så snabbt som möjligt. Förslagen lämnas därför i två separata propositioner.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.