Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om livslångt lärande

Publicerad

I regleringsbrevet för 2021 får Arbetsförmedlingen ett uppdrag för att främja digital infrastruktur för livslångt lärande.

Målet med regeringens strategiska samverkansprogram är att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk konkurrenskraft. I juli 2019 presenterade regeringen, som en del av januariavtalet, fyra teman som utgör grunden för samverkansprogrammen 2019–2022, bland annat kompetensförsörjning och livslångt lärande.

I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2021 ger regeringen myndigheten i uppdrag att bistå regeringen i genomförandet av samverkansprogrammet. I samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter och aktörer ska Arbetsförmedlingen bidra till utvecklingen av en sammanhållen digital infrastruktur som stödjer livslångt lärande. I arbetet ska myndigheten beakta aspekter kopplade till det europeiska samarbetet inom området.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 september 2021 och senast den 1 augusti 2022.

Presskontakt

Lovisa Alm
Tf pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 97 53
e-post till Lovisa Alm