Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde inviger det svenska ordförandeskapet i OSSE

Publicerad

Den 14 januari invigs officiellt det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Ann Linde kommer inför de 57 deltagande staternas ambassadörer att presentera det svenska ordförandeskapets program inför året.

– Vi tar oss an ordförandeskapet med en utmanande säkerhetssituation i OSSE-regionen som fond. Sedan vi var ordförande förra gången, för 28 år sedan, så har nya kriser och hot dykt upp. Allt ifrån cyberhot och den pågående pandemin har lett till en växande insikt om sambandet mellan klimat och säkerhet. Flera av de konflikter som fanns i regionen då fortgår, och nya har tillkommit. OSSE:s betydelse och vikten av de åtaganden som de deltagande staterna har gjort, är därför minst lika stor nu som då, säger utrikesminister Ann Linde.

Tre teman kommer att prioriteras under ordförandeskapet. Den europeiska säkerhetsordningen, som bygger på principer och åtaganden om hur staterna kan bygga gemensam säkerhet. OSSE:s breda säkerhetsbegrepp som betonar att demokrati och mänskliga rättigheter utgör en förutsättning för säkerhet. Och att bidra till lösningar på utdragna konflikter i regionen.

– När multilateralt samarbete och internationell rätt utmanas och OSSE:s verktyg för att stärka säkerheten alltmer ifrågasätts, så blir det ännu viktigare att påminna om varför vi utformade dem och hur de har betydelse för vår säkerhet, säger Ann Linde.

Utrikesministern kommer på grund av gällande Corona-restriktioner i Österrike inte att kunna vara på plats i det permanenta rådet i Wien, men deltar via länk. Det är praxis att den nyligen tillträdda ordföranden i organisationen håller ett anförande med en programförklaring vid detta särskilda möte i rådet.

Efter att anförandet har hållits i det permanenta rådet kommer ambassadörerna för de deltagande staterna ha möjlighet att ge sin syn på programförklaringen och framföra prioriterade frågor.

Även själva invigningsceremonin kommer att bli virtuell, med besök på Schwedenhaus i Wien och musik av den svensk-samiske sångaren Jon Henrik Fjällgren.

Anmälan till pressträff den 14 januari sker här: https://www.osce.org/chairmanship/475649

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00