Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ygeman tar emot delbetänkande från It-driftsutredningen

Publicerad

Idag, fredag den 15 januari, tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot ett delbetänkande från It-driftsutredningen. Delbetänkandet berör de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer, bland annat i form av molntjänster.

Tid:

Utöver de rättsliga frågorna redovisas även en kartläggning av statliga myndigheters it-drift baserat på enkätundersökning och intervjuer, samt en redogörelse för hanteringen av statlig it-drift i andra relevanta länder.

Efter överlämnandet finns Ygeman tillgänglig för kommentarer.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson