Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och ökade möjligheter för att stänga ute illegalt spel

Publicerad

Förslag på ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och ökade möjligheter för att stänga ute illegalt spel har skickats ut på remiss.

I samband med omregleringen av den svenska spelmarknaden bedömde regeringen att vissa frågor kopplade till reformen behövde utredas vidare. En särskild utredare, före detta riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, gavs därför i uppdrag att bland annat överväga behovet av skärpta regler för att minska skadeverkningarna av spel och andra åtgärder för att stärka omregleringen. Utöver dessa frågor skulle utredningen bland annat överväga nya finansieringsmodeller för hästnäringen och idrottsrörelsen. Utredningen, som antog namnet Spelmarknadsutredningen, slutredovisade sitt uppdrag i december 2020.

- Staten har ett stort ansvar att skydda svenska konsumenter på spelmarknaden. Det handlar både om att begränsa aggressiv spelreklam och att stoppa spelföretag som saknar licens. Spelmarknadsutredningens betänkande kommer tillsammans med remissvaren att utgöra ett viktigt underlag för regeringens kommande åtgärder för en hållbar spelmarknad med starkt konsumentskydd, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Betänkandena som har gått ut på remiss till och med den 30 april 2021 innehåller bland annat följande förslag:

  • Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbudet och ett utvidgat reklamförbud.
  • Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel. Utredningen föreslår bland annat att Spelinspektionen ska ta fram en modell för riskklassificering som kan användas till exempel i kunskapshöjande insatser, föreskriftsarbete och tillsyn. Utredningen föreslår även förbud av marknadsföring under dagtid för de mest riskfyllda spelen, en permanent förlustgräns om 5 000 kronor per vecka för spel på värdeautomater samt att Spelinspektionen bör intensifiera arbetet med att förtydliga omsorgsplikten.
  • En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets omfattning. Förslaget ska enligt utredningen ge ökad möjlighet för Spelinspektionen att följa utvecklingen på spelmarknaden.
  • En möjlighet för Spelinspektionen att undanta allmännyttan från krav på certifiering samt ett undantag för allmännyttan från förbudet mot lojalitetsbonusar.

Spelmarknadsutredningen föreslår inte att det inom ramen för spelregleringen ska införas en marknadsavgift eller någon annan modell för finansieringen av idrottsrörelsen och hästnäringen.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00