Pressmeddelande från Kulturdepartementet

11 sakkunniga till utredningen Återstart för kulturen

Publicerad

Regeringskansliet har utsett 11 personer som sakkunniga för att bistå utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin (KU 2020:03).

Utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” ska bland annat lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Uppdraget syftar också till att synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential att positivt bidra till kultursektorns återhämtning och vid behov föreslå åtgärder för att stärka dessa. Följande personer har förordnats som sakkunniga i utredningen Återstart för kulturen:

Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö Stad.

Ingrid Printz, kulturchef på Region Jämtland Härjedalen.

Viktoria Nguema, kultursamordnare i Botkyrka kommun.

Linda Portnoff, ekonomie doktor och verkställande direktör för Tangy Market.   

Niklas Cserhalmi, museidirektör för Arbetets museum i Norrköping.

Mikael Brännvall, verkställande direktör för Svensk scenkonst.

Alfons Karabuda, kompositör och ordförande för SKAP och Musiksverige.

Gunnar Ardelius, författare och verksamhetschef på Ideell kulturallians.

Andreas Sand, verkställande direktör för Stockholm Live.

Tanja von Brünken, kansliråd på Kulturdepartementet.

Anna Hag, departementssekreterare på Näringsdepartementet.

Därutöver har nu utredningen även ett sekretariat på plats i vilken Klara Tomson, som har en bakgrund som utredare och forskare inom områdena kulturpolitik och statlig styrning, har anställts som huvudsekreterare och Love Ander, med en bakgrund som utredare vid bl.a. Statens kulturråd, har anställts som sekreterare. Utredningens sekretariat bistås även av Magdalena Malm, tidigare direktör för Statens konstråd. Den 22 december utsåg regeringen Linda Zachrison som särskild utredare för utredningen Återstart för kulturen.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Bakgrund

Utredningar tillsätts av regeringen i syfte att få underlag inför beslut i olika frågor. Utredningens uppdrag och arbetsformer bestäms genom regeringsbeslut i form av ett kommittédirektiv. Uppdraget går normalt ut på att ta fram fakta, göra analyser och lägga fram förslag. Tillsättandet av sakkunniga i en utredning är ett sätt att tillföra sakkunskap till utredningens arbete. Utredningen har därutöver möjlighet att på egen hand anordna hearings och knyta referensgrupper till sig i t.ex. specifika sakfrågor.
Den 22 december 2020 tillsatte regeringen Linda Zachrison som särskild utredare för utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”.