Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde presenterar satsningar för att stärka stödet för fackligt arbete i världen

Publicerad

Idag presenterar utrikesminister Ann Linde initiativ för att stärka Utrikesdepartementets internationella engagemang för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

På flera håll i världen är det förenat med livsfara att vara fackligt aktiv. Det demokratiska utrymmet för fackliga organisationer krymper och fackliga företrädare mördas för sitt engagemang. Utvecklingen går åt fel håll.

Regeringen stärker och fördjupar nu det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta är ett led i regeringens demokratisatsning.

– Starka och fria fackföreningar bidrar till drägliga arbetsvillkor, demokrati och förändring. De behöver och förtjänar vårt stöd – självklart ska utrikesdepartementet bidra, säger utrikesminister Ann Linde.

Presentationen sker i samband med lanseringen av LO:s internationella strategi idag, fredag den 19 februari kl 14:00-16:00.

Utrikesministern kommer att delta i ett interaktivt online-samtal med LO:s ordförande Susanna Gideonsson, med vittnesmål från fackligt aktiva från bland annat Thailand.

Länk för att följa evenemanget: https://www.lo.se/start/play_startsida/lansering_av_los_internationella_strategi

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske