Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar i informellt utbildningsministermöte

Publicerad

I morgon, fredag den 19 februari, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid ett informellt videomöte med EU:s utbildningsministrar. Ministrarna ska bland annat diskutera vikten av likvärdighet och inkludering inom utbildningsområdet.

Covid-19-pandemin har ytterligare ökat vikten av ett inkluderande utbildningssystem där ingen lämnas efter. Utbildning har en viktig roll att spela när det gäller att forma Europas framtid. Utbildningspolitiken måste därför ta itu med både långvariga utmaningar och de omedelbara effekterna av pandemin. Vid mötet kommer utbildningsministrarna att hålla en riktlinjedebatt om likvärdig tillgång till utbildning. Ministrarna kommer bland annat att utbyta erfarenheter från nationella insatser och diskutera möjliga åtgärder på EU-nivå.

– Alla ska ha samma tillgång till utbildning av hög kvalitet, oavsett bakgrund, kön och bostadsort. Jag ser fram mot diskussioner om hur vi ska arbeta för jämlika och jämställda europeiska utbildningssystem som utjämnar livschanser och bidrar till sammanhållning och gemenskap, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Det portugisiska ordförandeskapet kommer även att informera om rådets resolution om etablerandet av ett europeiskt område för utbildning och ett nytt strategiskt ramverk för europeiskt samarbete inom utbildning.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg