Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

De nya kursplanerna börjar gälla först inför höstterminen 2022

Publicerad

Lärarna är ansträngda på grund av covid-19-pandemin och staten behöver göra sin del för att lätta på deras arbetsbörda. Därför har regeringen beslutat att tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer flyttas fram ett år.

I augusti 2020 beslutade regeringen om reviderade kursplaner för grundskolan med mer fokus på kunskap och bildning. Planen var att de skulle börja gälla den 1 juli 2021. Men eftersom skolan befinner sig i ett ansträngt läge med anledning av pandemin bör huvudmän, rektorer och lärare inte belastas med det omfattande och tidskrävande implementeringsarbete under våren som skulle krävas.

Skolorna behöver nu ges förutsättningar att fokusera på undervisningen och se till att eleverna lär sig så mycket som möjligt trots de tuffa förutsättningar som råder under pandemin. Alla arbetsuppgifter för lärarna som inte är nödvändiga bör undvikas tills vidare. Därför har regeringen beslutat att flytta fram tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer till höstterminen 2022, i stället för att de ska börja gälla nu i år.

Tillämpningen av nya ämnesplaner i matematik, engelska och moderna språk för gymnasieskolan och komvux berörs inte av detta beslut utan träder som planerat i kraft inför höstterminen 2021 respektive våren 2022.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg