Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Dialogmöte: Hur kan antisemitism och andra former av rasism och hat i sociala medier motverkas?

Publicerad

Den 10 februari bjöd utbildningsminister Anna Ekström, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och jämställdhetsminister Märta Stenevi in till ett dialogmöte om antisemitism och andra former av rasism och hat på sociala plattformar. Syftet med mötet var att få en tydligare problembild kring förekomsten och hanteringen av hat och hot i sociala medier, till exempel antisemitiskt innehåll.

Den 13–14 oktober 2021 står statsminister Stefan Löfven värd för Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism – Remember ReAct. Forumet kommer att samla stats- och regeringschefer, internationella organisationer, experter från den akademiska världen, företrädare för det civila samhället och företag. Ett av forumets teman är antisemitism på sociala medier.

Förekomsten av kränkningar, hot och hat med antisemitism och andra former av rasism på nätet är sedan flera år ett stort problem. I takt med händelseutvecklingen i omvärlden, till exempel ökningen av antisemitiskt hat och konspirationsteorier på nätet under covid-19-pandemin, har vikten av att diskutera frågan ökat.

– Antisemitism och andra former av rasism, liksom hat och hot på sociala medier är ett centralt tema på Malmöforumet. Mycket har gjorts. Men mer måste till. Vi behöver ha en fortsatt diskussion om hur samtalet på sociala medier kan fungera på ett sätt så att det inte utgör ett hot mot människors trygghet och mot den öppna demokrati vi alla värnar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Också frågor kring hantering av anmälningar av olagligt innehåll i sociala medier har aktualiserats av EU-kommissionens förslag till förordning om en digital inre marknad för digitala tjänster (Digital Services Act).

– Vi ska skärpa kraven på sociala medieföretagen att ta bort olagliga hot- och hatinlägg på nätet. Om de inte följer reglerna hotar kraftiga böter enligt förslaget, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Syftet med dialogmötet var att skapa möjlighet till ett informations- och kunskapsutbyte om hur de olika aktörerna upplever situationen och vad som kan göras för att motverka spridningen av kränkningar, hat och hot på nätet.

– Antisemitism, antiziganism och andra former av rasism i alla dess former och uttryck ska motas tillbaka av hela samhället. Regeringen har förstärkt det strategiska arbetet för att vi ska ta ytterligare steg framåt för att motverka hat och hot i människors vardag, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
T.f. pressekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling, och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.