Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fokus på klimat, jämställdhet och jämlikhet i Sveriges nya organisationsstrategi för IFAD

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny organisationsstrategi för Sveriges samarbete med Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) för åren 2021–2024. Under strategiperioden kommer Sverige arbeta för att FN-organet IFAD:s verksamhet ska stärkta motståndskraften mot klimatförändringar, minskad klimatpåverkan och värna biologisk mångfald. Strategin ska också öka jämställdheten och kvinnlig ekonomisk egenmakt samt stärka jämlikheten.

Organisationsstrategin tar sin utgångspunkt i IFAD:s huvudsakliga styrka, nämligen att tillhandahålla finansiering för att förbättra levnadsmöjligheterna för kvinnor, småskaliga jordbrukare och grupper i utanförskap i fattigdomsdrabbade områden. Genom strategin vill vi stärka IFAD:s globala arbete med att utrota hunger, livsmedelsotrygghet och fattigdom.

– Livsmedelstryggheten är pressad i många delar av världen. Och klimatförändring och försvinnande biologisk mångfald försvårar situationen ytterligare. IFAD verkar för hållbara jordbruk i utvecklingsländer som sätter mat på bordet och värnar jorden som brukas. Nu fördjupar Sverige och IFAD sitt samarbete, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete. 

Sveriges kärnstöd till IFAD uppgår till 620 miljoner kronor för perioden 2019–2021. IFAD:s verksamhet bidrar väl till Sveriges utvecklingspolitiska prioriteringar om att skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund