Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fördelning av 500 miljoner kronor till kulturen i extra ändringsbudgeten

Publicerad

Regeringen har idag fredag 26 februari beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

I regeringens extra ändringsbudget föreslås 500 miljoner kronor avsättas i stöd till kulturområdet till allmän kulturverksamhet, ersättningar och bidrag till konstnärer samt filmstöd. Som tidigare kommunicerats har 500 miljoner kronor beslutats i krisstöd fram till och med februari. Mot bakgrund av den svåra situationen i kulturlivet är det därför viktigt att pengarna också kan fördelas under första delen av 2021.

Statens kulturråd

Statens kulturråd får 378 miljoner kronor att fördela. 150 miljoner kronor öronmärks till den s.k. krisstödsförordningen (2020:246) för perioden oktober-december 2020, som därmed ökas från 150 till 300 miljoner kronor. 228 miljoner kronor avsätts för det som Kulturrådet hanterar som stöd för särskilda behov i kulturlivet.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Filminstitutet får fördela 60 miljoner kronor som stödinsatser framför allt till spridning och visning av film. Filminstitutet återkommer med information om den exakta fördelningen av medlen.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden får 50 miljoner kronor att fördela. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför.

Författarfonden

Författarfonden får 10 miljoner kronor att fördela. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför.

Sametinget

Sametinget tillförs 2 miljoner kronor för bidrag till samisk kultur i syfte att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av spridningen av covid-19.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta krisstöd till kulturområdet

Sammantaget har ca 2,6 miljarder kronor avsatts till kulturområdet i olika krisstöd under 2020 och under 2021 har i och med detta beslut 1,5 miljarder kronor fördelats som särskilda krisstöd. Stöden ska bland annat bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att konstnärer som förlorat inkomst på grund av coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning.

Även de generella stöden är viktiga verktyg för regeringens arbete för att minska pandemins negativa konsekvenser för kulturen. Denna vecka har regeringen meddelat att det förlängda omsättningsstödet, riktat till enskilda företagare, kommer att justeras för att omfatta fler.