Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängd tid för utredningen om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att förlänga utredningstiden för utredningen Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag. Regeringens beslut innebär att uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2021.

Regeringen beslutade den 30 april 2020 om kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag. Enligt direktiven ska en särskild utredare bland annat analysera och lämna förslag till förenklingar av regelverk som är betungande för mikroföretag. Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden.

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 september 2020, men genom ett tilläggsdirektiv som beslutades den 28 september 2020 förlängdes utredningstiden så att uppdraget istället skulle redovisas senast den 28 februari 2021. Utredningstiden förlängs nu ytterligare för att utredningen ska ges tillräckliga förutsättningar att lämna ett slutbetänkande av god kvalitet. Uppdraget ska nu i stället redovisas till regeringen senast den 30 juni 2021.

Utredningen är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.