Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt stöd till regionernas samordning av hälso- och sjukvårdsresurser

Publicerad

(Ny version) Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser med anledning av covid-19. Uppdraget är en förstärkning av det samordningsuppdrag som Socialstyrelsen sedan tidigare har gentemot regionerna.

– Smittspridningen har fortsatt stor påverkan på hälso-och sjukvården och läget är osäkert. Minskningen av antalet patienter med covid-19 på IVA har planat ut, samtidigt är belastningen mellan regionerna ojämn. Det är därför fortsatt angeläget att säkerställa att det finns en tillräcklig kapacitet att möta ett utökat vårdbehov på vissa platser i landet och att hälso- och sjukvårdsresurserna samordnas, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet på lämpliga platser i landet genom nationella förstärkningsresurser. Därutöver ingår att samordna, och vid behov stärka, regionernas kapacitet att transportera patienter mellan olika regioner.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att skapa och kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder, för att stärka koordineringen av tillgänglig hälso- och sjukvårdskapacitet gällande vården av patienter med covid-19.
Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt i samråd med andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med anledning av utbrottet av covid-19, dock längst till och med den 15 december 2021. Uppdraget ska löpande redovisas till Socialdepartementet. En slutlig redovisning av arbetet ska lämnas senast den 15 december 2021.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda
50 000 000 kronor.

Regeringen gav den 4 juni 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020. Detta uppdrag gällde till och med den 15 september 2020.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Rättelse 11 februari

I en tidigare version av pressmeddelandet framgick inte att beslutet om uppdrag till Socialstyrelsen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter