Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Gordon Brown gästtalare i Anna Hallbergs handelspolitiska rådsgrupp på temat hållbarhet

Publicerad

Idag, onsdag den 3 februari, samlas utrikeshandelsminister Anna Hallbergs handelspolitiska rådsgrupp för andra gången.

Temat för dagens möte är handel för hållbarhet i ett brett perspektiv, med fokus på miljö, klimat och social hållbarhet. Till mötet har Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning och Storbritanniens fd premiärminister, bjudits in för att tala på temat tillväxt och hållbarhet. Även nationalekonomen Gabriel Zucman från University of California Berkeley har bjudits in.

- Under lång tid har många betraktat handeln som vitt skilt från frågor rörande hållbarhet, hälsa och bistånd. Inget kunde vara mer fel. Handelspolitiken är ett kraftfullt verktyg i regeringens arbete med klimatomställningen och för att nå måluppfyllelsen i Agenda 2030, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Gruppen består av ett antal personer med vitt skilda erfarenheter från näringslivet, civilsamhället och akademin och syftar till att stärka handelspolitikens roll i återuppbyggnaden av ekonomin efter coronapandemin. Med fler perspektiv i diskussionerna om framtidens handelspolitik är målet att få fram nya initiativ för hur handel bättre kan vara ett verktyg för förändring.

Dagens möte är det andra mötet av fyra. Vid gruppens första möte, som ägde rum den 21 oktober, diskuterades EU:s handelspolitiska översyn samt handel och hälsa.

Medlemmarna i den handelspolitiska rådsgruppen är, utöver utrikeshandelsministern:

 • Carl-Henric Svanberg, ordförande i Volvo Group AB, European Round Table for Industry samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
 • Frédéric Cho, vice ordförande i Sweden-China Trade Council
 • Hanne Melin Olbe, Global Competition Counsel på eBay Inc och medlem i Europeiska kommissionens strategiska policyforum om digitalt entreprenörskap
 • Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet
 • Mattias Perjos, vd och koncernchef för Getinge
 • Rune Bjerke, styrelsemedlem för Norsk Hydro, kommittémedlem i Norge mot 2025
 • Susanna Gideonsson, ordförande för Landsorganisationen i Sverige (LO)
 • Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
 • Carin Jämtin, generaldirektör på Sida

Till gruppen knyts även ett antal internationella experter:

 • Deborah Elms, grundare och vd för Asian Trade Centre samt ordförande för the Advisory Board of the Asia Business Trade Association
 • Gabriel Zucman, Associate professor of Economics på UC Berkeley
 • Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning och Storbritanniens f.d. premiärminister
 • Martin Sandbu, Financial Times europeiska ekonomikommentator
 • Susan Schwab, strategisk rådgivare på Mayer Brown’s International Trade Practice och handelsrepresentant under president George W. Bush

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren